Đệ nhất động - Đoàn Như Khuê

Tuesday, 29-01-2013

Trời Nam khéo đúc cảnh thiên nhiên. Đệ nhất là đây động vẫn truyền. Quanh quất đường đi non với nước. Mơ màng dấu cũ Phật hay Tiên?...

Trời Nam khéo đúc cảnh thiên nhiên

Đệ nhất là đây động vẫn truyền

Quanh quất đường đi non với nước

Mơ màng dấu cũ Phật hay Tiên?

Trông rừng mơ nở khuây niềm tục

Mượn suối Giải Oan tưới lửa phiền

Mến cảnh muốn tu tu chẳng được

Ba sinh còn vướng nợ trần duyên.

[Trở lại]


Các tin khác: